Gofio sa vyrába z celých zŕn, teda sa vyhne strate vitamínov a minerálov. Charakterizuje sa ako potravina s vysokou nutričnou hodnotou, bohatou na minerály, hlavne železo, zinok a horčík.

Podľa epidemiologických výsledkov strava s vysokým obsahom celozrnných potravín, znižuje riziká spojené s chronickými chorobami, vrátane ischemickej choroby srdca (ICHS), obezity a diabetes typu 2. Takáto strava pozitívne vplýva na náš organizmus, na sérum lipidov, glukózu a inzulín, a krvný tlak.

Gofio vs. biela múka

Počas výrobného procesu bielej múky sa stráca väčšina vitamínov a minerálov, hlavne lúpaním zrna, kde je uložená väčšina živín. Zrnám, ktoré obsahujú otruby, klíčky a endosperm, sa pri rafinovaní zachová iba endosperm bohatý na sacharidy, no veľa  bioaktívnych látok ako vláknina, vitamíny, minerály, antioxidanty a iné rastlinné látky (lignany, fytosteroly, atď.) sú odstránené s otrubami a klíčkom. Tieto látky ovplyvňujú kardiovaskulárne riziko vplyvom na glukózovú homeostázu, lipidy a lipoproteíny, funkciu endotelu a iné mechanizmy. Preto je vhodný vysoký príjem gofia a iných celozrnných potravín.

Prípadová štúdia

Táto prípadová štúdia analyzovala 1004 pacientov.

Pacienti boli požiadaní hlásiť svoj príjem gofia na raňajky. Príjem gofia bol založený na dennom príjme 30g/deň počas viac než 40 rokov. Boli dve skupiny – tí čo jedli (skupina A) a čo nejedli (skupina B) gofio.

Skupina B mala horšie ETT výsledky (exercise treadmill testing – záťažový test na bežeckom páse) a vyššiu mieru ischemickej choroby srdca (ICHS) v porovnaní so skupinou A. Naopak úroveň telesnej výkonnosti mala vyššiu skupina A. Na základe porovnania výsledkov ETT subjektov bol zistený značne vyšší príjem beta blokátorov v skupine A. Analýza teda ukázala, že príjem gofia má pozitívny vplyv na výsledky ETT a telesnú výkonnosť.

Skupina A, ktorá konzumovala gofio mala menší podiel ICHS. Celozrnné zložky zjavne tiež priamo ovplyvňujú cievny endotel. Príjem celozrnných potravín bohatých na lignany a fytoestrogény bol spojený so znížením rizika kardiovaskulárnej smrti. Autori zdôrozňujú, že hladiny vitamínov rozpustných v tukoch a rozpustných vo vode sú významné, napriek stratám spôsobeným procesom praženia gofia.